Ecologische waarden

Milieumanagementsysteem

Met het label van ecodynamische onderneming op zak, wil het KMI nog verder gaan en een milieumanagementsysteem op punt zetten volgens de EMAS-regelgeving.
Het engagement van ons instituut wordt uiteengezet in haar milieubeleid , haar milieuverklaring en haar officiële verklaring van deelname.

 

ECO-label

Het KMI ontving het ECO-label met 3 sterren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Onze instelling mag zich een "ecodynamische onderneming" noemen.

 

Enkele voorbeelden van ecodynamische acties op het KMI