Windhozen en stormen in België

De windhoos is een wervelwind met een zeer snelle rotatie om een ongeveer verticale as die de aarde met een wolk (cumulonimbus) verbindt; ze doet zich vaak voor bij onweerstijd. Hun levensduur bedraagt gewoonlijk enkele minuten en de diameter van de wervel varieert van enkele tientallen tot enkele honderden meters. Haar baan beschrijft een trajekt binnen hetwelk alles ernstig wordt beschadigd, zelfs gedeeltelijk vernield.

Windhozen komen frequenter voor in België dan men denkt, des te meer daar ze door hun optreden op kleinere oppervlakten dikwijls onopgemerkt voorbij gaan als ze zich voordoen op het platteland. In een studie gepubliceerd in 1949, citeren Base en Joukoff, voor de periode 1880 - 1940, 51 windhozen waarvan zij geschriften vonden.

Wij beschikken niet over een systematische inventaris voor de periode van 1941 tot 1981 maar men kan logisch aannemen dat hun frequentie tijdens deze periode niet verminderd is vermits een telling die we langs de persartikels uitvoerden er 62 opleverde voor de periode 1982-2000. Tijdens deze periode was de frekwentie op jaarbasis van windhozen met schade voor het land de volgende :

1982: 6 1983: 9 1984: 5 1985: 1 1986: 7 1987: 5
1988: 4 1989: 4 1990: 2 1991: 3 1992: 2 1993: 2
1994: 6 1995: 1 1996: 3 1997: 2 1998: 1 1999: 2
2000: 3 2001: 2 2002: 2 2003: 4 2004: 1 2005: 3
2006: 11 2007: 3 2008: 5 2009: 4 2010: 2 2011: 2
2012: 2 2013: 5 2014: 2015: 2016: 2017:

De frequentie van deze windhozen sluit dus uit dat ze, uit zuiver meteorologisch oogpunt, beschouwd kunnen worden als een uitzonderlijk fenomeen op de schaal van een provincie, een streek of van het land. Op lokale schaal daarentegen, blijft een windhoos natuurlijk een uitzonderlijke gebeurtenis : een inwoner van een plaats die een windhoos heeft beleefd zal waarschijnlijk nooit een tweede meemaken op dezelfde plaats.

Samengevat : een particulier of een kleine eenheid beleeft een uitzonderlijk meteorologisch fenomeen wanneer hij getroffen wordt door een windhoos. Daarentegen is het uitgesloten dat een windhoos als een uitzonderlijk fenomeen kan worden beschouwd door een autoriteit of een organisme wiens competentie of verantwoordelijkheid zich op regionaal, provinciaal of nationaal vlak situeert.

 

 

Windhoos van Waregem op 11/08/2005  (Foto Dieter Heyerick)